Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej [04.02.2019]

Doraźna Komisja Statutowa
do opracowania zmian
w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska, 29.01.2019 r.

R.0012.ST.2.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej ds. zmian Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opracowanie i zatwierdzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/285/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.  w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  3. Wolne wnioski
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący Doraźnej
Komisji Statutowej
Piotr Kumor