Spotkanie z przedstawicielami z Lewoczy

{http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/_04_08spotkanie_lewocza.jpg}W sprawie omówienia wspólnych projektów do Programu Współpracy Trans granicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 INTERREG, Burmistrz Miasta zaprosił przedstawicieli miasta partnerskiego Lewocza do wspólnych rozmów.

W sprawie omówienia wspólnych projektów do Programu Współpracy Trans granicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 INTERREG, Burmistrz Miasta zaprosił przedstawicieli miasta partnerskiego Lewocza do wspólnych rozmów.
22.04. 2008 roku podczas spotkania w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska z Przedstawiciele Urzędu Miasta Lewocza - Ivan Duncko, p. Kazarova i p. Pitorakova spotkali się z Burmistrzem Miasta  celem określenia obszarów wspólnych działań. W spotkaniu 22.04 uczestniczyli: kierownik Referatu Promocji i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta - Zofia Warmuz oraz dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Andrzej Burdek.

Spotkanie