Spotkanie z Senatorem Andrzejem Pająkiem

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty spotkał się z Senatorem Andrzejem Pająkiem. Rozmawiano o możliwości budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej DK 52, łączącego miejscowości Barwałd Dolny i Barwałd Średni.

Burmistrz Miasta zwrócił się z prośba do Senatora Andrzeja Pająka o pomoc i interwencję w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie rozpoczęcia przez GDDKiA w Krakowie prac nad realizacją budowy brakującego odcinka chodnika w ciągu Drogi Krajowej nr 52 łączącego miejscowości Barwałd Dolny i Barwałd Średni.