Walne zebranie sprawozdawcze OSP Bugaj

W dniu 9 lutego 2019 roku w Domu Strażaka w Bugaju odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisław Brózda, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Paweł Hebda, sołtys wsi Bugaj Jan Maluty, druhowie z OSP Bugaj.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2018. Następnie przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2019.

W miesiącu listopadzie OSP w Bugaju przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018” w ramach którego otrzymali dotację z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dotację w wysokości 1.234.50 zł. na zakup ubrania specjalnego z wyposażeniem za kwotę 2.469.00 zł.