Zebranie zdawczo-wyborcze Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu Wiejskiego w Stanisławiu Dolnym

W dniu 10 lutego odbyło zebranie zdawczo-wyborcze Spółki  Wodnej do Eksploatacji Wodociągu Wiejskiego w Stanisławiu Dolnym. W zebraniu uczestniczył również Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla harmonogramu obrad. Osoby funkcyjne -  prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności. Wybrano Zarząd Spółki na nową kadencje, Prezesem Spółki ponownie został Maciej Żmija.

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty mówił o wsparciu jaka udzieliła  Gmina Kalwari Zebrzydowska w ostatnich latach spółce wodnej. Spółka Wodna dostarcza wodę do blisko 270 nieruchomości położonych w Stanisławiu Dolnym, warto przypomnieć że spółka będzie w tym roku świętować 25-lecie założenia .

Na przestrzeni lat 2016-2018 Gmina Kalwaria Zebrzydowska przekazała  dotacje celowe  w łącznej  wysokości 130 tys. złotych.

  • Zgodnie z podpisaną w dniu 25.07.2016 r. umową Nr IGK.7031.2.1.1.2016 udzielono dotacji Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu Wiejskiego w Stanisławiu Dolnym w wysokości 40.000 zł na  zakup i montaż : motopompy, odżelaziacza, agregatu prądotwórczego.
  • Zgodnie z podpisaną w dniu 10.04.2017 r. umową Nr GK.7031.2.I.1.2017 udzielono dotacji Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu Wiejskiego w Stanisławiu Dolnym w wysokości 60.000 zł na wymianę hydroforów wraz z orurowaniem. W ramach przyznanych środków zakupione zostały dwa hydrofory wraz z niezbędnym orurowaniem oraz  pracami montażowymi.
  • Zgodnie z podpisaną w dniu 27.09.2018 r. umową Nr GK.272.I.1.2018 udzielono dotacji Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu Wiejskiego w Stanisławiu Dolnym w wysokości 30.000 zł. W ramach przyznanych środków zakupionych zostało 13 pomp głębinowych.