Nowa wystawa w Starym Kinie

W dniu 11 lutego br. w CKSiT w Kalwarii Z. odbył się wernisaż wystawy pt. „Stasiu Kruczała i inni”. Jej otwarcie było wpisane w obchody XXVII Światowego Dnia Chorego organizowane przez Konwent Bonifratrów i Stowarzyszenie Dobroczynne im. M. Zebrzydowskiego w Zebrzydowicach.

Na wystawie zaprezentowano prace zmarłego dwa tygodnie temu wieloletniego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Stanisława Kruczały oraz osób, które w różny sposób inspirowały się jego twórczością. Na wernisażu obecny był Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Pan Augustyn Ormanty, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Barbara Pindel Polaszek, jej zastępca Pani Wicedyrektor Agnieszka Stolarczyk, Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego im. M. Zebrzydowskiego ks. Tomasz Szarliński oraz rodzina i przyjaciele autora prac.

Wystawę otworzył dyrektor CKSiT Pan Andrzej Burdek. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Renata Mikołajek oraz pedagog DPS pani Lucyna Dęgoszewska podzieliły się swoimi osobistymi wspomnieniami o Stasiu, natomiast kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Grzegorz Piotrowski opowiedział o walorach artystycznych prezentowanej twórczości.

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej