Otwarcie sklepiku z produktami lokalnymi „Smaki Regionów”

W czwartek w Wadowicach został otwarty sklepik z produktami lokalnymi „Smaki Regionów”. Sklepik działa na Placu Bohaterów Getta w Wadowicach (kiosk nr 7) i jest otwarty od wtorku do soboty w godzinach od 8:30 do 15:00.

Pomysł powstania sklepiku w Wadowicach przedstawiła prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska. Głos zabrał również prezes LGD Dolina Karpie – Franciszek Sałaciak, opowiadając o planach na przyszłość związanych z tą inicjatywą. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas wręczyła prezesom LGD wyjątkowy prezent – grafikę przedstawiającą pejzaż małopolski z hasłem „wyjdźże na pole” a Prezes KGW z Wysokiej – Maria Brania zaprezentowała specjalnie przygotowany na ten dzień wiersz. Serdecznie dziękujemy

W otwarciu sklepiku uczestniczyło wielu znakomitych gości, m.in.: Iwona Gibas - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Małopolskiego, Filip Kaczyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marek Ciepły – Członek Zarządu Powiatu Wadowickiego, Zofia Kaczyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego, Bartosz Kaliński – Burmistrz Wadowic, Augustyn Ormanty – Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, Mariusz Makuch - Burmistrz Zatora, Szymon Duman – Wójt Gminy Stryszów, Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice, Bogusław Antos - Wójt Gminy Brzeźnica, Witold Grabowski - Wójt Gminy Tomice, Tomasz Kosowski - Wójt Gminy Przeciszów, Grzegorz Gałgan - Wójt Gminy Polanka Wielka, Piotr Hajnosz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach, Wojciech Polak– Zastępca Burmistrza Andrychowa. A także: KGW Ryczów, KGW Osiek, KGW Przeciszów, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Pod Jaroszowicką Górą”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Jaroszowice-Zbywaczówka, KGW „Zarębianki” oraz KGW z Wysokiej. W otwarciu nie mogło zabraknąć inicjatorów tego przedsięwzięcia – prezesów i członków zarządów LGD: Dorota Balak – Prezes LGD „Wadoviana”, Stanisław Prus – wiceprezes LGD „Wadoviana”, Władysław Żydek – wiceprezes LGD „Wadoviana”, Franciszek Sałaciak – prezes LGD Dolina Karpia, Renata Bukowska – prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów, Ewa Frosztęga – wiceprezes LGD Gościniec 4 Żywiołów, Marcin Zagól – wiceprezes LGD Gościniec 4 Żywiołów.

Powstanie sklepiku to inicjatywa trzech Lokalnych Grup Działania: Wadoviana, Dolina Karpia i Gościniec 4 Żywiołów. W sklepiku są sprzedawane produkty wytworzone przez lokalnych producentów. Z terenu LGD „Wadoviana” można kupić produkty Lato w słoiku, Tradycyjna Chata, Zagroda pod Brzozami, Tłocznia Chocznia oraz WIZAN.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"