Kochaj i żyj - Spotkanie poetyckie

W piątkowe popołudnie 19 lutego, miłośnicy poezji mieli możliwość uczestniczenia w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w spotkaniu autorskim z poetą, Stanisławem Czeremugą. Jest on nie tylko twórcą poezji, ale również twórcą video klipów oraz tekstów piosenek. I właśnie taki repertuar autor zaprezentował zebranym na spotkaniu czytelnikom, miłośnikom poezji, którzy odpowiedzieli swoją obecnością na nasze zaproszenie. Wystąpienie poety poprzedzono krótką informacją o samym autorze, jego pasjach i zamiłowaniach. Aby wprowadzić zebranych w atmosferę poetyckiego nastroju przedstawiono nagrania przygotowane przez autora: recytację wierszy, piosenki z jego tekstem oraz zdjęcia nawiązujące do tematyki przedstawionych wierszy. Obrazy te, przeplatane komentarzami samego autora, umożliwiły bardziej spontaniczny odbiór prezentowanej poezji. Treść przewodnią stanowiła poezja miłosna, która w twórczości autorskiej stanowi znaczną część jego dorobku. Prezentowana tematyka zbiegła się z poprzedzającym dzień spotkania, dniem Świętego Walentego, patrona miłości.
Spotkanie autorskie z poetą Stanisławem Czeremugą, stanowi kontynuację cyklu spotkań z twórcami naszego regionu, odbywającymi się w naszej Bibliotece od wielu lat.

Celina Uzdrzychowska