Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów

Od 27 lutego do 12 marca 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

[BIP] Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów

 

DO POBRANIA
Formularz konsultacji (DOC, 39.00KB)
Formularz konsultacji (PDF, 133.73KB)
UCHWAŁA Gminna Rada Seniorów 2019 (pdf, 146.28KB)