O połączeniach komuniakcyjnych

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizował spotkanie w czasie którego omawiano możliwość organizacji regularnych połączeń komunikacyjnych do miejscowości Przytkowice, Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Podolany, Leńcze.

Przygotowujemy rozwiązania, które mogą zaspokoić potrzeby mieszkańców, w najbliższym czasie podejmiemy kolejne rozmowy z samorządami Skawiny i Andrychowa w sprawie możliwości organizacji wspólnych projektów komunikacyjnych. O postępach prac będziemy na bieżąco informować mieszkańców.