Spotkanie z Wicewojewodą Małopolskim

W dniu dzisiejszym w Kalwarii Zebrzydowskiej gościł Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.

Rozmawiano między  innymi o inicjatywie stworzenia w Kalwarii Zebrzydowskiej Izby Rzemiosła. Poruszono sprawę połączeń komunikacyjnych, bezpieczeństwa na drodze  krajowej  i planie budowy chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 52 pomiędzy Barwałdem Dolnym i Barwałdem Średnim, a także powołania Miejskiego Konserwatora Zabytków.