Wpisz się w Małopolskę!

FIO Małopolska Lokalnie Południe: możesz zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę! Trwa nabór projektów do konkursu  „FIO Małopolska Lokalnie Południe” w ramach  którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać małe granty na realizację lokalnych inicjatyw lub rozwój organizacji.

W ramach programu będzie można składać projekty na działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego oraz na rozwój młodej organizacji pozarządowej - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych oraz bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje min. na: doposażenie sprzętowe, oprogramowanie, szkolenia, itd.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które mają siedzibę i planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w południowej części województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.

Nabór projektów przewidziano od 4 marca do 5 kwietnia. Będzie odbywał się on poprzez generator wniosków.

19 marca br. od godz. 14.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Wadoviana (Wadowice, ul. Lwowska 7) zaplanowano spotkanie informacyjno-promocyjne nt. konkursu.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu powinny wypełnić formularz on-line znajdujący się pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1WDOAeounnYv__CKsIMnPyGquMgE78Wv1-ZOBrHjgHSU


Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach. W powiecie wadowickim konkurs organizuje Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.

Szczegóły dotyczące naboru i konkursu - na stronie internetowej:
www.malopolskalokalnie.org.pl

 

KTO  MOŻE  ZŁOŻYĆ  WNIOSEK?

Młoda organizacja pozarządowa (mająca siedzibę na terenie realizacji konkursu, działająca nie dłużej niż 30 m-cy, której roczny przychód za  rok obrotowy - 2018 nie przekracza  25 tys. zł.).

grupa nieformalna (min. 3 pełnoletnie osoby mieszkające na terenie objętym konkursem, które wspólnie chcą realizować lokalne przedsięwzięcie mieszczące się w sferze zadań publicznych)

JAKĄ  KWOTĘ  DOTACJI  MOŻNA  POZYSKAĆ?

Młoda organizacja pozarządowa:

max. 5 tys. zł. na działania społeczne i na rozwój organizacji.


Grupa nieformalna:
max. 3 tys. zł. na działania społeczne.


JAKI  JEST  TERMIN  NABORU?
Planowany nabór: od 4 marca 2019 do 5 kwietnia 2019.


GDZIE  ODBĘDZIE  SIĘ  NAJBLIŻSZE  SPOTKANIE  INFORMACYJNE?
19 marca, od godz. 14.00, Lokalna Grupa Działania Wadoviana (Wadowice, ul. Lwowska 7).
Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu powinny wypełnić formularz on-line.

Link do formularza on line - zgłoszenia na spotkanie w Wadowicach:

https://drive.google.com/open?id=1WDOAeounnYv__CKsIMnPyGquMgE78Wv1-ZOBrHjgHSU

 

Szczegóły dotyczące naboru i konkursu - na stronie internetowej:

www.malopolskalokalnie.org.pl