Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [08.04.2019]

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 01.04.2019 r.

BR.0012.2.2019.D

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  - Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2018 z budżetu gminy,
  - zamówień publicznych i przetargów.
 3. Przeprowadzenie kontroli:
  - Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2018 z budżetu gminy,
  - zamówień publicznych i przetargów.
 4. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan