Małopolskie władze Kuratorium Oświaty w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

1 kwietnia 2019 r. Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, a także Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty na zaproszenie Burmistrza uczestniczyły w spotkaniu z dyrektorami szkół gminy, które było okazją do dyskusji nad zagrożeniami młodego pokolenia.

Po zakończonej wizycie w Urzędzie Miasta, pani Kurator i Wicekurator odwiedziły Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. W obecności dyrekcji, Panie zwiedzały szkołę i przedszkole. Spotkały się z przedszkolakami, uczniami, nauczycielami i pracownikami obsługi. Pani dyrektor Maria Mlak przedstawiła osiągnięcia uczniów oraz problemy dydaktyczno-wychowawcze. Cieszymy się, że nasza szkoła gościła tak ważne osobistości decydujące w istotnych kwestiach oświaty.

ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej