Podziękowanie dla członków Zarządu Osiedla nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej w kadencji 2015-2019

W związku z zakończeniem kadencji 2015-2019 składam serdeczne podziękowania za pracę na rzecz Kalwarii Zebrzydowskiej, za bezinteresowny wkład w życie społeczno-kulturalne oraz za liczne działania podejmowane na rzecz integracji społecznej. Zaangażowanie i trud Państwa owocował wieloma sukcesami. Wasza praca była także nagrodzona rzeczą najcenniejszą i najtrudniejszą do pozyskania, a mianowicie zaufaniem współmieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Mariola Kachnic

 

Członkowie Zarządu Osiedla nr 2

1. Dusza Barbara
2. Gadocha Marek
3. Kaczor Robert
4. Kordel Andrzej
5. Krzystek Teresa
6. Leja Grzegorz
7. Malina Sławomir
8. Marcowska Ewa
9. Oleksy Krzysztof
10. Radosz Iwona
11. Wójcik Karol
12. Zamysłowski Zygmunt

 

Przeznaczenie rezerwy celowej Zarządu Osiedla nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej
w kadencji 2015-2019

Rok

Cel/przeznaczenie

Kwota

2015

Utworzenie sali fizyczno-chemicznej w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

10 000 zł

Montaż lampy ulicznej nad przystankiem „Czerna”

500 zł

Zakup i montaż bram garażowych w OSP Kalwaria

4 000 zł

Zakup i montaż „skrzynki prądowej” na Placu Rekreacyjnym przy ul. Jagiellońskiej

2 100 zł

Kalwaria Art na imprezę „Kalwaria Summer Fest”

2 000 zł

Dofinansowanie sztandaru Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

500 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych dla 3 oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

6 170 zł

Razem wydatki: 25 270 zł

2016

Zakup i montaż monitoringu na Placu Rekreacyjnym przy ul. Jagiellońskiej

6 000 zł

Prace porządkowe na terenie gminnym przyległym do Placu Rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

9 520 zł

Dofinansowanie realizacji projektu prac budowlano-remontowych w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016”

10 000 zł

Prace związanie z odwodnieniem ul. Św. Floriana

1 500 zł

Razem wydatki: 27 020 zł

2017

Prace porządkowe na terenie gminnym przyległym do Placu Rekreacyjnego

2 000 zł

Organizacja Pikniku Rodzinnego 2017 na Placu Rekreacyjnym przy ul. Jagiellońskiej

1 500zł

Dofinansowanie regeneracji boiska sportowego „Sahara”

5 000 zł

Prace remontowe chodnika przy ul. Sowińskiego

10 000 zł

Zakup drzew na Plac Rekreacyjny przy ul. Jagiellońskiej

2 000 zł

Dofinansowanie prac remontowych w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

6 000 zł

Materiał sypki na pobocza ulic w obrębie Osiedla nr2

500 zł

Montaż lampy na ul. Nowej

700 zł

Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w Zespole Szkół nr1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

360 zł

Razem wydatki: 28 060 zł

2018

Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Św. Floriana

2 000 zł

Dofinansowanie projektu remontu i budowy bieżni na terenie stadionu MKS Kalwarianka

2 500 zł

Dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka dla „Koła wędkarskiego”

500 zł

Organizacja Pikniku Rodzinnego 2018 na Placu Rekreacyjnym przy ul. Jagiellońskiej

3 000 zł

Zakup ławo-stołów

3 500 zł

Prace związane z podłączeniem wody na Plac Rekreacyjny przy ul. Jagiellońskiej

8 500 zł

Zakup krzewów tuji oraz węża ogrodowego

500 zł

Zakup garażu typu „blaszak”

1 500 zł

Dokumentacja techniczna na chodnik przy ul. Jagiellońskiej

5 000 zł

Zakup namiotów piknikowych, parnika

8 590 zł

Razem wydatki: 35 590 zł

2019

Dofinansowanie dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zeb. jako wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

10 000 zł