Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji [15.04.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska. 9.04.2019 r.

BR.0012.4.2019.E

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosku złożonego do Rady Miejskiej.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Tadeusz Wilk