Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [24.04.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.04.2019 r.

BR.0012.3.2019.D

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  - zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg oraz umorzeń podatków
  - referatu budżetowego w zakresie dochodów i wydatków
 3. Przeprowadzenie kontroli:
  - zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg oraz umorzeń podatków
  - referatu budżetowego w zakresie dochodów i wydatków
 4. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan