Gminne ćwiczenia taktyczno-bojowe

W dniu 29.04.2019 r od godz. 17:00 rozpoczęły się Gminne ćwiczenia taktyczno-bojowe sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podmiotów współdziałających z KSRG pod nazwą „Konwent 2019”. Organizatorem ćwiczeń był komendant miejsko-gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Pan Stanisław Brózda. Ćwiczenia odbyły się na terenie Konwentu oo. Bonifratrów w Zebrzydowicach.

Celem głównym ćwiczenia było doskonalenie umiejętności członków OSP w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach DPS.

W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki KSRG na poziomie gminy Kalwaria Zebrzydowska : OSP Przytkowice, OSP Kalwaria Zebrzydowska, OSP Zebrzydowice, oraz siły i środki podmiotów wspomagających KSRG na poziomie gminy Kalwaria Zebrzydowska: OSP Stanisław Dolny, Osp Barwałd Górny, OSP Zarzyce Wielkie, OSP Leńcze, OSP Bugaj, OSP Barwałd Górny.

O godzinie 17:00 drużyny SK KP PSP Wadowice otrzymał informację telefoniczną z konwentu oo. Bonifratrów w Zebrzydowicach o zauważeniu zarzewi ognia w obiekcie magazynowym oraz dużego zadymienia w pomieszczeniach pustostanów przylegających bezpośrednio do domu pomocy społecznej. Przybyłe jednostki na miejsce sprawnie przeprowadziły ewakuację mieszkańców oraz obsługi z zagrożonych obiektów DPS. Wyłączono i zabezpieczono instalację elektryczną i gazową.

Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanych.