Konsultacje w zakresie ochrony zabytków

Informujemy, że w każdy ostatni wtorek miesiąca istnieje możliwość skonsultowania wniosków dotyczących zabytków nieruchomych w gminie Kalwaria Zebrzydowska z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
Pierwsza z konsultacji odbędzie się 28 maja 2019 r. w godzinach 9:00 - 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (pokój nr 18).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących ochrony zabytków w gminie Kalwaria Zebrzydowska oraz poza godzinami konsultacji, prosimy o kontakt z pracownikiem WUOZ w Krakowie – Panią Katarzyną Pastuszką (Inspektor ds. inspekcji zabytków nieruchomych) pod numerem: 12 370 83 13.

Jednocześnie informujemy, że wnioski dotyczące prac przy zabytkach należy składać na Dzienniku Podawczym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (godziny przyjmowania wniosków: pn.-pt. w godzinach 7:30-14), bądź przesyłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków .

Wzory wniosków oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, pod adresem: https://www.wuoz.malopolska.pl/index.php.