Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

22 pary z terenu naszej gminy w "Starym Kinie" świętowały Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości Jubileuszowe poprzedziła Msza Św. w kościele parafialnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Złote gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego to Jubileusz szczególny. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Hebda wręczyli Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Z okazji Jubileuszu Burmistrz Miasta złożył Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.

Czas umilili uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy pod opieką Pani Renaty Biela przygotowali część artystyczną. Ponadto Jubilaci otrzymali drobne upominki.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego.