Pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

Zarządzenie nr 76/2019
Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Działając na podstawie art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z utrzymywaniem się wysokiego stanu wód w rzekach na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz aktualną sytuacją na terenie Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 23.05.2019 roku od godz. 10.00 ogłaszam na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska stan pogotowia przeciwpowodziowego.

§ 2.

W związku z ogłoszeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego polecam:
1) uruchomić procedury ujęte w Gminnym Planie Ochrony przed Powodzią;
2) uruchomić procedury ujęte w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego;
3) na bieżąco uzupełniać braki w sprzęcie przeciwpowodziowym, będącym w dyspozycji Gminnych OSP;
4) na bieżąco współpracować z Komendantem Miejsko-Gminnym oraz Prezesami lub Naczelnikami Gminnych jednostek OSP;
5) monitorować stan wód oraz aktualną sytuację na terenie Gminy;
6) nawiązać współpracę z innymi służbami i podmiotami w zakresie usuwania skutków intensywnych opadów deszczu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Referatu Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
Augustyn Ormanty