Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Zarządzenie nr 79/2019
Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Działając na podstawie art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), w związku z unormowaniem się stanu wód w rzekach na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz aktualną sytuacją pogodową na terenie Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1.

W dniu 27.05.2019 roku o godz. 10.00 odwołuję stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

§ 2.

W związku z odwołaniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego polecam:
1) realizować przedsięwzięcia ujęte w Gminnym Planie Ochrony przed Powodzią;
2) realizować przedsięwzięcia ujęte w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Referatu Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
Augustyn Ormanty