WKS „Żarek” Barwałd Górny pokazał hart ducha

W WKS Żarek Barwałd Górny radują się z nowych pomieszczeń klubowych, ale jeszcze tydzień wcześniej nie było im do śmiechu, gdy woda zalewała ich ukochany klub. Wykazali się wielkim hartem ducha. WKS Żarek Barwałd Górny otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł na realizację zadnia "Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w budynku klubowym WKS Żarek w Barwałdzie Górnym" z Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie, zadanie wdrożone przez LGD "Gościniec 4 żywiołów".

Całość zadania wyniosła 63 tys. zł, Gmina na realizację tego zadania udzieliła klubowi pożyczkę w tej kwocie.

Dokonano prac budowlanych z zakupem wyposażenia, pomieszczenia zmieniły się nie do poznania, a obiekt dostał drugie życie. Przeprowadzono też  remont korytarza, który został sfinansowany ze środków Rady Sołeckiej w Barwałdzie Górnym w kwocie 8 tys. zł.

Przeprowadzenie wszystkich prac nie było by możliwe bez pracy społecznej członków klubu, a także sponsorów głównych klubu firm Mebloform i Intenso Doors.

Słowa podziękowań i szacunku do działaczy WKS „Żarek”  Barwałd Górny skierowali obecni na otwarciu Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Radny Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, Prezes LGD „Gościniec 4 żywiołów” Renata Bukowska.