Raport i debata o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej przedkłada raport o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska i zaprasza do debaty. W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Kalwaria Zebrzydowska. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 17.00 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 17, II piętro).

 

DO POBRANIA
Raport o stanie gminy 2018.pdf (pdf, 9,302.79KB)
Pobierz plik Informacja o zasadach zgłaszania się do debaty (pdf, 354.98KB)
Pobierz plik Informacja o zasadach zgłaszania się do debaty (docx, 19.69KB)