Wybory do izb rolniczych

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 126 w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuje że kandydatury na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej przyjmowane będą w terminie do 5 lipca 2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej pok. nr 18.

Kandydatem do Rady może być każdy rolnik płatnik podatku rolnego, który posiada 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowych i płaci podatek w Gminie Kalwaria Zebrzydowska. Kandydat do Rady musi posiadać poparcie co najmniej 50 Członków Izby Rolnicze

W gminie Kalwaria Zebrzydowska wybieramy 2 Delegatów.

Formularz zgłoszenia kandydata wraz z listą poparcia, oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dostępne na stronie https://mir.krakow.pl/artykuly/WYBORY-DO-MAŁOPOLSKIEJ-IZBY-ROLNICZEJ-W-2019-r.---procedury-i-dokumenty-do-pobrania,12003.html