VIII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [12.07.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.07.2019 r.

BR.0002.8.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmian.) - zwołuję na dzień 12 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 14:00 VIII Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
4. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

DO PORANIA
Pobierz plik Projekt uchwały (pdf, 1,262.78KB)