Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach.

Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach ” w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.

 

[BIP] Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach