Wizyta w sprawie Centrum Edukacji Rzemieślniczej

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z przedstawicielami Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 16 lipca 2019 r. złożyli wizytę Pani Marszałek Annie Pieczarce z Zarządu Województwa Małopolskiego.

W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Pani Monika Gubała. Na ręce Pani Marszałek został przekazany list intencyjny w sprawie utworzenia w Kalwarii Zebrzydowskiej Centrum Edukacji Rzemieślniczej, które miałoby nie tylko służyć mieszkańcom gminy i promować rzemiosło, ale także stanowić atrakcję dla turystów odwiedzających miasto. W rozmowie Burmistrz poprosił o pomoc w wypracowaniu odpowiedniej koncepcji działania oraz włączenie się województwa w tę inwestycję.

 

Wizyta w zarządzie Województwa Małopolskiego

Wizyta w zarządzie Województwa Małopolskiego

Wizyta w zarządzie Województwa Małopolskiego