Pożar budynku mieszkalnego w Podolanach

W dniu 22.07.2019 roku w  godz. wieczornych wybuchł pożar w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  położonym w miejscowości Podolany. Do gaszenia zarzewia ognia Dyżurny PSP w Wadowicach skierował strażaków z PSP i gminnych jednostek OSP. Budynek częściowo został zniszczony poprzez zwęglenie elementów konstrukcyjnych dachu i sufitu.

Decyzją PSP w Wadowicach cały budynek jest wyłączony z użytkowania do czasu uzyskania pozytywnej opinii od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. Gmina zabezpieczyła w trybie pilnym nocleg dla całej poszkodowanej rodziny. Od dnia 23.07. poszkodowani zamieszkują u rodziny.

Po przeprowadzonej wizji w terenie dotyczącej powstałych szkód, komisja przedstawiła Burmistrzowi protokół z przeprowadzonych czynności. W dniu dzisiejszym do Urzędu wpłynęła prośba właściciela budynku, Rady Sołeckiej oraz Sołtysa Podolan o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów.

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej podczas spotkania w terenie poinformował poszkodowanych, że Gmina pomaga każdemu a przede wszystkim mieszkańcom poszkodowanym przez sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe.

Poszkodowanym mieszkańcom Podolan, Gmina poprzez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaoferowała pomoc finansową oraz pokryje koszty wywozu odpadów z pogorzeliska.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska wraz z Sołtysem i Radą Sołecką Podolan, zorganizuje akcję charytatywną na rzecz poszkodowanej rodziny "Odbudujmy dom rodziny z Podolan".