Logo Kalwarii ZebrzydowskiejLogo Kalwarii Zebrzydowskiej nawiązuje do współczesności miasta, której symbolami są Klasztor odwiedzany przez ponad milionową rzeszę pielgrzymów oraz prężne środowisko rzemieślników. Ilość zakładów stolarskich oraz zatrudnionych w nich stolarzy sprawia, iż Kalwarię można nazwać miastem tysiąca stolarzy. Ikona mebla i sylweta Klasztoru wpisane w literę K symbolizują Kalwarię.