Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Złożone projekty

 

I. W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Kalwaria Zebrzydowska:

- w 2011 r. złożyła 5 wniosków na łączną kwotę 1.969.665,00 zł wnioskowanego dofinansowania. Wartość całkowita złożonych projektów to  4.685.365,90 zł.

Złożone wnioski:

1. Barwałd Średni - „Kontynuacja budowy pawilonu sportowego „Filkówka”, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu”.
Koszt całkowity projektu – 459.830,06 zł, koszty kwalifikowalne – 373.845,58 zł, wnioskowana kwota o dofinansowanie – 280.384,00 zł.

2. Zarzyce Wielkie - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1785 K (04-223) w miejscowości Zarzyce Wielkie w km 1+680 – 2+257 i 2+730 – 2+812, Gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki”.
Koszt całkowity projektu - 1.013.750,70 zł, koszty kwalifikowalne – 711.026,77 zł, wnioskowana kwota o dofinansowanie – 500.000,00 zł.

3. Przytkowice - „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacja deszczową i rozbudową jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1787 K Przytkowice - Jaśkowice w km 0+798,00 – 2+407,00 w m. Przytkowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki”.
Koszt całkowity projektu - 1.663.055,41 zł, koszty kwalifikowalne – 1.140.519,91 zł, wnioskowana kwota o dofinansowanie – 500.000,00 zł.

4. Leńcze - „Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w miejscowości Leńcze, gm. Kalwaria Zebrzydowska odc. A-B w km 0+629 – 0+834, odc. CD w km 0+005  - 0+069”.
Koszt całkowity projektu - 480.518,47 zł, koszty kwalifikowalne – 263.688,67 zł, wnioskowana kwota o dofinansowanie – 189.281,00 zł.

5. Kalwaria Zebrzydowska – „Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c.o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska” (dotyczy obiektu „Radwanita” przy stadionie MKS Kalwarianka).
Koszt całkowity projektu – 1.068.211,26 zł, koszty kwalifikowalne – 868.464,44 zł, wnioskowana kwota o dofinansowanie – 500.000,00 zł.

w 2013 r. złożyła 18 wniosków na łączną kwotę 1.797.786,00 zł wnioskowanego dofinansowania. Wartość całkowita złożonych projektów to 3.441.458,24 zł.

Złożone wnioski:

1. Barwałd Średni:

 • „Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim”.
  Koszt całkowity projektu – 650.938,73 zł, koszty kwalifikowalne – 529.218,48 zł, wnioskowana kwota pomocy – 238.195,00 zł.
 • „Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Średni”.
  Koszt całkowity projektu – 55.276,47 zł, koszty kwalifikowalne – 44.940,22 zł, wnioskowana kwota pomocy – 33.705,00 zł.

2. Brody:

 • „Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku 650 mb”.
  Koszt całkowity projektu – 721.430,91 zł, koszty kwalifikowalne – 493.713,21 zł, wnioskowana kwota pomocy – 370.284,00 zł.
 • „Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Brody”.
  Koszt całkowity projektu – 69.444,95 zł, koszty kwalifikowalne – 56.459,31 zł, wnioskowana kwota pomocy – 42.344,00 zł.

3. Stanisław Dolny:

 • „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1784 K w Stanisławiu Dolnym w km 0 + 000 – 0 + 126”.
  Koszt całkowity projektu – 187.385,74 zł, koszty kwalifikowalne – 64.722,72 zł, wnioskowana kwota pomocy – 48.542,00 zł.
 • „Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Stanisław Dolny”.
  Koszt całkowity projektu – 78.203,60 zł, koszty kwalifikowalne – 63.580,16 zł, wnioskowana kwota pomocy – 47.685,00 zł.

4. Zebrzydowice:

 • „Przebudowa drogi gminnej w zakresie: przebudowy jezdni i budowy ścieku oraz rozbudowa, remont i rozbiórka kanalizacji deszczowej, remont zjazdów i studni wpadowej w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0 + 044 – 0 + 225”.
  Koszt całkowity projektu – 237.243,79 zł, koszty kwalifikowalne – 192.881,13 zł, wnioskowana kwota pomocy – 144.660,00 zł.
 • „Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Zebrzydowice”.
  Koszt całkowity projektu – 214.836,12 zł, koszty kwalifikowalne – 174.663,51 zł, wnioskowana kwota pomocy – 130.997,00 zł.

5. Leńcze:

 • „Rozbudowa i przebudowa zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach”.
  Koszt całkowity projektu – 507.566,42 zł, koszty kwalifikowalne – 412.655,63 zł, wnioskowana kwota pomocy – 309.492,00 zł.
 • „Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy boisku sportowym)”.
  Koszt całkowity projektu – 76.702,76 zł, koszty kwalifikowalne – 62.359,97 zł, wnioskowana kwota pomocy – 46.769,00 zł.
 • „Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy „Agronomówce”)”.
  Koszt całkowity projektu – 76.640,80 zł, koszty kwalifikowalne – 62.309,59 zł, wnioskowana kwota pomocy – 46.732,00 zł.

6. Podolany:

 • „Budowa chodnika dla pieszych wraz z wykonaniem odwodnienia wzdłuż drogi gminnej K 470093 w miejscowościach Podolany i Leńcze”.
  Koszt całkowity projektu – 63.198,94 zł, koszty kwalifikowalne – 51.381,25 zł, wnioskowana kwota pomocy – 38.536,00 zł.
 • „Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Podolany”.
  Koszt całkowity projektu – 72.357,65 zł, koszty kwalifikowalne – 58.827,36 zł, wnioskowana kwota pomocy – 44.120,00 zł.

7. Bugaj:

 • „Nadbudowa częściowa budynku OSP w miejscowości Bugaj – roboty wykończeniowe i instalacyjne”.
  Koszt całkowity projektu – 146.586,23 zł, koszty kwalifikowalne – 110.365,80 zł, wnioskowana kwota pomocy – 82.774,00 zł.
 • „Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Bugaj”.
  Koszt całkowity projektu – 76.702,76 zł, koszt kwalifikowalne – 62.359,97 zł, wnioskowana kwota pomocy – 46.769,00 zł.

8. Barwałd Górny:

 • „Remont nawierzchni parkingu przy szkole w miejscowości Barwałd Górny”.
  Koszt całkowity projektu – 63.532,82 zł, koszty kwalifikowalne – 51.652,70 zł, wnioskowana kwota pomocy – 38.739,00 zł.
 • „Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Górny”.
  Koszt całkowity projektu – 72.009,10 zł, koszty kwalifikowalne – 58.543,98 zł, wnioskowana kwota pomocy – 43.907,00 zł.

9. Przytkowice:

 • „Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Przytkowice”.
  Koszt całkowity projektu – 71.400,45 zł, koszt kwalifikowalne – 58.049,15 zł, wnioskowana kwota pomocy – 43.536,00 zł.

II. ZPŚ przygotował wniosek do działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla LKS „Leńcze”, który jest wnioskodawcą projektu p.n.: „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym LKS ”Leńcze””.

Koszt całkowity projektu – 507.626,64 zł, koszty kwalifikowalne – 507.626,64 zł, wnioskowana kwota pomocy – 310.719,00 .

III. Został złożony wniosek w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 3. – Młodzież w Świecie, Akcja 3.1 – Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi, Wymiany Młodzieżowe. Tytuł projektu – „Europa na wesoło” (dotyczy wymiany młodzieży, skierowany do uczestników z 5 krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Ukrainy i Rosji).

Łączna wysokość środków wnioskowanych z programu „Młodzież w działaniu – 26.778,00 .

IV. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki na:

1. Dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” w 2011 r. (koszt całkowity projektu – 14.400,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 6.000,00 ).

2. Budowę składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” (koszt całkowity projektu – 600.000,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 300.000,00 ).

3. Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Przytkowice (koszt całkowity projektu – 1.350.000,00 zł, wnioskowana kwota pomocy  - 750.000,00 zł).

4. Dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów (zadanie nr 2. „Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane w szczególności na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”) ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (koszt realizacji zadania – 30.274,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 15.000,00 zł).

5. Dofinansowanie w roku 2013 organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (koszt realizacji zadania – 66.660,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 33.360,00 zł).

6. Dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” w 2012 r. (koszt całkowity projektu – 21.600,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 9.000,00 ).

7. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animator – Biały Orlik” w 2012 roku (na miesiąc grudzień). Koszt całkowity projektu – 2.400,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 1.000,00 zł.

8. Dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” w 2013 r. na obiekcie w Kalwarii Zebrzydowskiej (koszt całkowity projektu – 21.600,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 9.000,00 ).

9. Dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” w 2013 r. na obiekcie w Przytkowicach (koszt całkowity projektu – 21.600,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 9.000,00 ).

V. ZPŚ przygotował wniosek do Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3, dla Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, które jest wnioskodawcą projektu p.n.: „Sztuka sposobem na życie”.

Koszt całkowity projektu – 49.998,30 zł, wnioskowana kwota pomocy – 49.998,30 zł.

VI. ZPŚ przygotował wniosek do LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu „Małe projekty”, dla Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, który jest wnioskodawcą projektu p.n.: „Opracowanie katalogu poświęconego rzemiosłu i rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, służącego promocji i reklamie produkowanych przez nich wyrobów”.

Koszt całkowity projektu – 43.788,00 zł, koszty kwalifikowalne – 35.600,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 24.920,00 zł.

VII. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2:

1. „Możesz więcej” (koszt całkowity projektu – 363.660,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 363.660,00 zł).

2. „Rozwiń swoje kompetencje!” (koszt całkowity projektu – 485.658,40 zł, wnioskowana kwota pomocy – 485.658,40 zł).

VIII. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wnioski do LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu „Małe projekty”:

-        w 2011 r.

1. „Jarmark Kultur – aktywizacja młodzieży i środowiska lokalnego, poprzez organizację imprezy kulturalnej”.

Koszt całkowity projektu – 20.500,00 zł, koszty kwalifikowalne – 17.134,19 zł, wnioskowana kwota pomocy – 11.049,43 zł.

-        w 2012 r.

1. „Kamieniec miejscem rekreacyjnym i widokowym – wykorzystanie i ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, promocja nowej atrakcji turystycznej”.

Koszt całkowity projektu – 19.000,00 zł, koszty kwalifikowalne – 19.000,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 15.200,00 zł.

2. „Organizacja szkoleń dla młodzieży”.

Koszt całkowity projektu – 53.751,00 zł, koszty kwalifikowalne – 15.280,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 12.224,00 zł.

3. „Park Kultury – Gwiazdy Letnich Festiwali Muzycznych. Opracowanie albumu i wystawy poświęconej artystom Letnich Festiwali Muzycznych”.

Koszt całkowity projektu – 53.751,00 zł, koszty kwalifikowalne – 43.700,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 25.000,00 zł.

4. „Renowacja dwóch kaplic: Kaplica przydrożna z figurą Św. Barbary z 1827 r. w Leńczach i kapliczka przy drodze do szkoły w Barwałdzie Średnim”.

Koszt całkowity projektu – 30.507,30 zł, koszty kwalifikowalne – 25.457,15 zł, wnioskowana kwota pomocy – 19.999,00 zł.

5. „ Renowacja kapliczki przy rzece w Barwałdzie Średnim”.

Koszt całkowity projektu – 27.696,00 zł, koszty kwalifikowalne – 23.017,18 zł, wnioskowana kwota pomocy – 18.413,00 zł.

6. „Renowacja przydrożnej kaplicy Św. Jana Nepomucena w Kalwarii Zebrzydowskiej (z 1747 r.)”.

Koszt całkowity projektu – 46.887,60 zł, koszty kwalifikowalne – 38.120,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 25.000,00 zł.

7. Opracowanie katalogu p.n. „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne Ziemi Kalwaryjskiej”.

Koszt całkowity projektu – 36.777,00 zł, koszty kwalifikowalne – 29.900,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 23.920,00 zł.

-        w 2013 r.

1. „Promocja produktów lokalnych i regionalnych LGD „Gościńca 4 Żywiołów”, a w szczególności z obszaru miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych”.

Koszt całkowity projektu – 45.592,18 zł, koszty kwalifikowalne – 36.573,40 zł, wnioskowana kwota pomocy – 24.995,00 zł.

IX. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wnioski do LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”:

-        w 2011 r.

1. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie konstrukcji drewnianej, remont sanitariów przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Koszt całkowity projektu – 150.347,64 zł, koszty kwalifikowalne – 122.233,85 zł, wnioskowana kwota pomocy – 87.565,00 zł.

2. „Utworzenie izby z wystawą asyst kalwaryjskich w nadbudowanej części budynku OSP w Bugaju”.

Koszt całkowity projektu – 178.033,49 zł, koszty kwalifikowalne – 144.742,68 zł, wnioskowana kwota pomocy – 115.794,00 zł.

-        w 2012 r.

1. „Rozbudowa istniejącej świetlicy o zaplecze kuchenne, zmiana sposobu użytkowania istniejącej kuchni z przeznaczeniem na powiększenie sali świetlicy”.

Koszt całkowity projektu – 597.390,08 zł, koszty kwalifikowalne – 485.682,99 zł, wnioskowana kwota pomocy – 388.546,00 zł.

2. „Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Koszt całkowity projektu – 432.869,35 zł, koszty kwalifikowalne – 351.926,30 zł, wnioskowana kwota pomocy – 234.227,00 zł.

-        w 2013 r.

1. „Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Średni”.

Koszt całkowity projektu – 55.276,47 zł, koszty kwalifikowalne – 44.940,22 zł, wnioskowana kwota pomocy – 35.952,00 zł.

X. ZPŚ przygotował wniosek dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach Programu „Bank Ambitnej Młodzieży” prowadzonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK, p.n. „Karol Wojtyła – Jan Paweł II – Kalwaryjska Sentymentalna Podróż”.

Koszt całkowity projektu – 28.492,00 zł, wnioskowana kwota pomocy - 14.802,00 zł.

XI. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego:

1. na utworzenie szkolnych placów zabaw w miejscowościach: Zebrzydowice, Barwałd Górny i Zarzyce Wielkie z rządowego programu „Radosna Szkoła” w 2012 r.

Koszt całkowity – 417.992,59 zł, wnioskowana kwota pomocy – 191.550,00 zł.

2. na utworzenie szkolnych placów zabaw w miejscowościach: Brody, Stanisław Dolny i Leńcze z rządowego programu „Radosna Szkoła” w 2013 r.

Koszt całkowity – 522.845,58 zł, wnioskowana kwota pomocy – 243.150,00 zł.

3. na utworzenie szkolnych placów zabaw w miejscowościach: Podolany i Przytkowice z rządowego programu „Radosna Szkoła” w 2014 r.

Koszt całkowity – 283.479,79 zł, wnioskowana kwota pomocy – 127.600,00 zł.

XII. Gmina Kalwaria Zebrzydowska, złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2012 na dofinansowanie zadania w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” dla: Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespołu Szkół Nr 2 w Brodach, Zespołu Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach, Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym.

Koszt całkowity – 758.639,39 zł, wnioskowana kwota pomocy – 606.911,51 zł.

XIII. W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek p.n. „Przebudowa i adaptacja istniejącego placu targowego w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Koszt całkowity – 3.418.137,80 zł, koszty kwalifikowalne – 2.778.973,82 zł, wnioskowana kwota pomocy – 1.000.000,00 zł.

XIV. Gmina Kalwaria Zebrzydowska, złożyła deklarację uczestnictwa w Programie „Na Własne Konto” dla Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, którego operatorem jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”. Projekt jest dofinansowywany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

XV. Gmina Kalwaria Zebrzydowska przesłała wniosek o dofinansowanie w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego zadania p.n.: „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-technicznym w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Koszt całkowity zadania – 5.446.296,62 zł, wnioskowana kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.443.000,00 zł.

XVI. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  Koszt całkowity projektu – 1.197.890,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 1.197.890,00 zł.

XVII. W odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs na zadania realizowane w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”, gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek o dofinansowanie 21 zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych dla 7 Jednostek OSP z terenu gminy”. Koszt całkowity – 43.445,13 zł, wnioskowana kwota – 21.722,56 zł.

XVIII. W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkurs „Małopolskie Remizy 2013”, gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Strażaka w miejscowości Stanisław Dolny. Koszt całkowity zadania – 37.981,54 zł, wnioskowana kwota dotacji – 18.589,00 zł.

XIX. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji następujących obiektów:

1. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Koszt całkowity – 399.049,29 zł, wnioskowana kwota dotacji – 159.619,71 zł.

2. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”. Koszt całkowity – 253.387,70 zł, wnioskowana kwota dotacji – 101.355,08 zł.

3. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Brodach”. Koszt całkowity – 380.716,14 zł, wnioskowana kwota dotacji – 152.286,45 zł.

4. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach”. Koszt całkowity – 373.323,33 zł, wnioskowana kwota dotacji – 149.329,33 zł.

5. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym”. Koszt całkowity – 216.694,88 zł, wnioskowana kwota dotacji – 86.677,95 zł.

6. „Termomodernizacja budynków: Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach – Przedszkole Publiczne w Podolanach oraz Szkoły Podstawowej w Zarzycach Wielkich”. Koszt całkowity – 184.137,17 zł, wnioskowana kwota dotacji – 73.654,86 zł.

7. „Wymiana kotła w Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”. Koszt całkowity – 26.793,37 zł, wnioskowana kwota dotacji – 10.717,34 zł.

XX. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska”, w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Koszt całkowity – 5.739.538,07 zł, wnioskowana kwota pomocy – 1.874.327,69 zł.

XXI. W związku z ogłoszonym konkursem p.n.: „Na dobry początek!” ogłoszonym przez Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego, Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek o dofinansowanie p.t.: „Bajkowa akademia przedszkolaka”. Koszt całkowity – 11.040,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 9.800,00 zł.