Akty prawne

Zarządzenie nr 137/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 11 września 2015 r.

Zarządzenie nr 129/2015 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych w budżecie gminy dla organizacji pozarządowych  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych w budżecie gminy dla organizacji pozarządowych  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 112/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych w budżecie gminy dla organizacji pozarządowych  

czytaj dalej »

Strona 5 z 11