Akty prawne

Zarządzenie nr 299/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 299/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 290/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Zarządzenie nr 290/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 286/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Zarządzenie nr 286/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 276/2016 z dnia 15 września 2016 r.

Zarządzenie nr 276/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 272/2016 z dnia 7 września 2016 r.

Zarządzenie nr 272/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych

czytaj dalej »

Strona 2 z 11