Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza organizacje pozarządowe, pożytku publicznego, wolontariaty i jednostki podległe organom administracji publicznej do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 364/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 364/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 346/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 346/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Strona 4 z 5