Konkursy ofert

Zarządzenie nr 311/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 311/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 309/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 175/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie nr 175/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 174/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie nr 174/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 173/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie nr 173/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Strona 2 z 5