Konkursy ofert


Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kultywowanie tradycji lokalnych i ochrony dóbr kultury".

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia w 2018 r. Na realizację zadania w ramach konkursu przeznacza się środki finansowe w łącznej kwocie 63.760 zł.

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 312/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 312/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 311/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 311/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 309/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 175/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie nr 175/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 174/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie nr 174/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 173/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie nr 173/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 508/2014 z dnia 13 stycznia 2014 zmieniające Zarządzenie Nr 506/2014 z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 508/2014 z dnia 13 stycznia 2014 zmieniające Zarządzenie Nr 506/2014 z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 507/2014 z dnia 13 stycznia 2014 zmieniające Zarządzenie Nr 505/2014 z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 507/2014 z dnia 13 stycznia 2014 zmieniające Zarządzenie Nr 505/2014 z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 506/2014 z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 506/2014 z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 505/2014 z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 505/2014 z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 503/2014 z dnia 3 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 503/2014 z dnia 3 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza organizacje pozarządowe, pożytku publicznego, wolontariaty i jednostki podległe organom administracji publicznej do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 364/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 364/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 346/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 346/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 340/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 340/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 339/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 339/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 326/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr 326/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkuroswego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »