Sprawozdania z realizacji zadań publicznych

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok"

czytaj dalej »

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok"

czytaj dalej »