Oferty na realizację zadań pubicznych

 

Oferty realizacji zadań publicznych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Oferta realizacji zadania publicznego - UKS Sokolik

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - PKS Św. Józef

Jubileusz Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - WKS Żarek

Poprawa bazy szkoleniowej

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej

Harcerska Akcja Letnia 2017 dla dzieci i młodzieży z gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - LKS Cedron

Poprawa i doposażenie bazy sportowej

czytaj dalej »

Strona 5 z 21