Oferty na realizację zadań pubicznych

 

Oferty realizacji zadań publicznych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Oferta realizacji zadania publicznego - LKS Filkówka

Wspieranie i aktywizacja sportu wśród mieszkańców Gminy z uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenie sportowego dzieci i młodzieży

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać szansę"

Mój aktywny dzień  

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - LKS Stanisławianka

Poprawa bazy sportowej na LKS Stanisławianka

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie mieszkańców "Dolany na ludowo i sportowo"

Utworzenie, wyposażenie i prowadzenie Szkółki Piłki Nożnej dla dzieci

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - MKS Kalwarianka

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Strona 7 z 21