Oferty na realizację zadań pubicznych

 

Oferty realizacji zadań publicznych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Oferta realizacji zadania publicznego - WKS Żarek

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na obszarze gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany na ludowo i sportowo"

Prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Niezależni Kalwaria

Kultywowanie tradycji lokalnych i ochrona dóbr kultury - Piknik Sikorówki

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - LKS Cedron

Poprawa oraz doposażenie bazy sportowej "Sport i rekreacja przepustką do zdrowia"

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - MKS Kalwarianka

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Strona 8 z 21