Oferty na realizację zadań pubicznych

Oferta realizacji zadania publicznego - MKS Kalwarianka

Zakup sprzętu sportowego

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - Kolekcjonerskie Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne "Skała"

Strzelectwo i ratownictwo medyczne

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - UKS Sokolik

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - PKS Św. Józef

Jubileusz Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

czytaj dalej »

Oferta realizacji zadania publicznego - WKS Żarek

Poprawa bazy szkoleniowej

czytaj dalej »

Strona 1 z 17