Druki do pobrania

Druki do pobrania

 

Wzór - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
DOC | PDF

Wzór - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
DOC | PDF

Wzór oferty
DOC | PDF

Załącznik nr 2 do umowy harmonogram
DOC | PDF

Załącznik nr 3 do umowy kosztorys
DOC | PDF

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
DOC | PDF

Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów
DOC | PDF

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego

DOC | PDF