Zwierzęta bezdomne

Zwierzęta bezdomne

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Informacje o zwierzętach bezdomnych, błąkających się po obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska, zgłaszać należy do Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej (tel. 33 876 66 07, po godzinach pracy Urzędu), do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (tel. 33 8766 003, w godzinach pracy Urzędu).

Zwierzęta bezdomne z obszaru Gminy są wyłapywane przez osobę, z którą Gmina zawarła umowę na wyłapywanie zwierząt. Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęta, do końca roku 2014 przekazywane były do schroniska dla zwierząt ‘Azyl’ w Cieszynie, mieszczącego się przy ul. Cichej 10, (tel. 33 851 55 11), adres www: http://schronisko.ustronet.com/

Od 1 stycznia 2015 r. zwierzęta przekazywane są do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67, tel. 668 839 952, 698 643 717, adres www www.adoptujpsakota.pl

 

Wyłapane zwierzę może zostać adoptowane.

Prosimy o rozważne i odpowiedzialne decyzje o adopcji zwierząt.

Zwierzęta to istoty czujące, przeżywające emocje oraz doznające cierpienia.

 

 


 

Zwierzęta do adopcji

Przebywające w Schronisku Bezdomnych Zwierząt w Chełmku

 

 Pies znaleziony 11.03.2019 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 

 


 

Obowiązki nowego właściciela

Adopcja zwierzęcia jest decyzją o dalekosiężnych skutkach, gdyż adoptując zwierzę nowy właściciel decyduje się opiekować czworonogiem przez wiele lat, niejednokrotnie aż do śmierci zwierzęcia. Właściciel ma następujące obowiązki względem zwierzęcia:

  • Jeden raz w roku należy zwierzę zaszczepić przeciwko wściekliźnie;
  • Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody oraz pokarm;
  • Przy niskich temperaturach atmosferycznych należy zwierzę chronić przed przemarznięciem. Należy zwierzę chronić przed upałami zapewniając mu co najmniej ochronę przed promieniami słonecznymi, zwierzę nie powinno być również narażone na długotrwałe opady deszczu, czy gradu;
  • Nie wolno trzymać zwierzęcia na łańcuchu (smyczy itp.) dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Podstawa prawna:
- Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008 poz. 213 nr 1342 j.t.)
- Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013 poz. 856 j.t.)

 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska zapewnia ochronę zwierząt na swoim obszarze, gdyż należy to do Jej zadań własnych. Szczegółowe informację znajdują się w:

  • Uchwale Rady Miejskiej w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania  o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska;
  • Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.