Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej


Kondolencje

Z przykrością zawiadamiamy, że 13 kwietnia 2021 r. po długiej i ciężkiej chorobie, odeszła do wieczności ś.p. Cecylia Dereniowska, długoletnia i oddana pracy z dziećmi i młodzieżą nauczycielka w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim. Rodzinie Zmarłej Pani Cecylii składamy najszczersze wyrazy współczucia w imieniu całej społeczności szkolnej. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim

czytaj dalej »

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla Rodziny zmarłej ŚP. Alicji Budzowskiej - emerytowanej Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej.     składają Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Pracownicy Urzędu Miasta Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli

czytaj dalej »

Kondolencje

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Pani Alicji Budzowskiej, emerytowanego Dyrektora Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej.Pogrążeni w żalu Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia i wsparcia. Dyrektor i Pracownicy Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Ogłoszenie KOWR

Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości wielofunkcyjnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza działające w obszarach pożytku publicznego organizacje pozarządowe do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Prowadzenie ośrodka wsparcia Klubu Senior+ na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska" w okresie 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

czytaj dalej »

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 20.04.2021 r.

 

czytaj dalej »

Kondolencje

 

czytaj dalej »

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej - terminarz 14-16 kwietnia 2021 r.

 

czytaj dalej »

Spis powszechny 2021

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

czytaj dalej »

Kondolencje

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej” Głęboko poruszeni śmiercią Jana Pomierskiego długoletniego pracownika, kierowcy autobusu szkolnego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Rodzinie i Bliskim szczere wyrazy współczucia i wsparcia składająDyrektor i Pracownicy Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Dyskusja publiczna

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie zostanie przeprowadzona 29 marca 2021 r., o godz. 15:00 na Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Targowa 1B. W spotkaniu można uczestniczyć online za pomocą aplikacji Zoom.  

czytaj dalej »

Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej do opracowania Statutów Sołectw i Osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - odwołane

 

czytaj dalej »

Stypendia artystyczne

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia artystyczne dla uczniów przypominamy, że termin składania wniosków za osiągnięcia uzyskane w roku 2020 upływa 30 marca 2021 r..

czytaj dalej »

Ogłoszenie dotyczące dnia wolnego od pracy

w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r. dla pracowników Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22.03.2021 r.

 

czytaj dalej »

Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej do opracowania Statutów Sołectw i Osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - 29.03.2021

 

czytaj dalej »

Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - 24.03.2021

 

czytaj dalej »

Ogłoszenie

Do 15 i 31 marca podmioty wykonujące działalność gospodarczą muszą dopełnić obowiązków w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska.

czytaj dalej »

Ogłoszenie KOWR

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości wielofunkcyjnej, niezabudowanej.

czytaj dalej »

Masz dość dokumentów papierowych? Złóż wniosek elektronicznie

Nowa platforma internetowa e-budownictwo, ułatwiająca życie inwestorom, inżynierom i architektom, już działa. Od teraz możesz między innymi zgłaszać roboty budowlane, a także kierować wiele wniosków do urzędu online. Wejdź na stronę e-budownictwo.gunb.gov.pl i wypróbuj jeden z dostępnych formularzy wniosków.

czytaj dalej »

Informacja

Obowiązek przekazywania gminie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

czytaj dalej »

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

czytaj dalej »

Konkurs plastyczny "Palma wielkanocna"

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza dzieci i młodzież do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu palmy wielkanocnej, ale uwaga, w tym konkursie wysokość palmy nie jest najważniejsza!

czytaj dalej »

Odnawialne źródła energii - przewodnik

Na potrzeby klientów w gospodarstwach domowych zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki (prosumentów) został opracowany „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”.

czytaj dalej »

Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? - Gościniec 4 żywiołów zaprasza na szkolenie

 

czytaj dalej »

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Nie dajcie się nabrać - ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać taką lub podobną propozycję - nie dajcie się nabrać, nie traćcie pieniędzy.

czytaj dalej »

Wznowienie dyżurów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

czytaj dalej »

Projekt "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa" doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

czytaj dalej »

Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek.

Już 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. 85% z nich rozliczy się przez Internet z domu. Osoby, które będą chciały skonsultować tegoroczne rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym KAS zaprasza do rezerwacji wizyty na www.podatki.gov.pl. Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na kopii w punkcie podawczym.

czytaj dalej »

Strona 1 z 19