Nabory na stanowiska urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Ogłoszenie o naborze

Samodzielne stanowisko do spraw architektury - architekt-urbanista

czytaj dalej »

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Na okoliczność ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko do spraw architektury w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04.07.2011 r...

czytaj dalej »

Inspektor do spraw drogownictwa

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora do spraw drogownictwa

czytaj dalej »

Odwołanie naboru

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że odwołuje nabór na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielne stanowisko do spraw architektury

czytaj dalej »

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej...

czytaj dalej »

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

czytaj dalej »

Strona 12 z 13