Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja logo

 

Zarządzenie nr 294/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Mapa Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (pdf, 18,982.71KB)

Fiszka projektowa dla Gminnego Programu Rewitalizacji

Uchwała nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – DZ. URZ. WOJ. 2017.251, ogłoszony 10.01.2017

Uchwała nr XIX/215/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Lista projektów zgłoszonych do opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska - materiał poglądowy dla wszystkich interesariuszy wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji (pdf, 528.35KB)

Zarządzenie nr 349/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji(pdf, 5,521.40KB)

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniach 31.03.2017 r. – 24.04.2017 r.

Załącznik do protokołu z przeprowadzonych konsultacji

Zarządzenie nr 382/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/214/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

 

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XXII/261/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Na podstawie art. 5, 6 oraz 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że rozpoczyna się proces konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr XXII/261/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Uchwały Nr XIX/214/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska do wzięcia udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag dotyczących zmiany Uchwały Nr XIX/214/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska informuje, że rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały Nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag do opracowanego „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023”. Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach 10-11 kwietnia 2017 r.

czytaj dalej »

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 - aktualizacja terminów

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

Strona 1 z 3