Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja logo

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanych do realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Szanowni Państwo, na podstawie art. 11, ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o terminie konsultacji społecznych dotyczących planowanych do realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

Protokół z przeprowadzonych w dniach 14.11.2016 - 14.12.2016 konsultacji społecznych

 

czytaj dalej »

Uchwała nr XIX/215/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

 

czytaj dalej »

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

 

czytaj dalej »

Mapa Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

czytaj dalej »

Strona 7 z 9