Gminny Program Rewitalizacji


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanych do realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Szanowni Państwo, na podstawie art. 11, ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o terminie konsultacji społecznych dotyczących planowanych do realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

Protokół z przeprowadzonych w dniach 14.11.2016 - 14.12.2016 konsultacji społecznych

 

czytaj dalej »

Uchwała nr XIX/215/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

 

czytaj dalej »

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

 

czytaj dalej »

Mapa Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

czytaj dalej »

Uchwała nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

czytaj dalej »

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 294/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Trwają pracę nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji

W dniu 9 września od godziny 9:30 do 18:30 trwały w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkania  informacyjno – szkoleniowe.  Zaprezentowano procedurę związaną  z opracowaniem Gminnego  Programu Rewitalizacji, a w szczególności I etapu polegającego na wypracowaniu i zdiagnozowaniu obszarów i terenów zdegradowanych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Zaproszenie do udziału w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji

Gmina Kalwaria Zebrzydowska przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie miasta i gminy, które uniemożliwiają jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji"

czytaj dalej »

Strona 2 z 2