Archiwum artykułów

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do wzięcia udziału w XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w dniu 30 września 2004r. /czwartek/ o godz. 9-tej.

czytaj dalej »

Biblioteka - konkurs plastyczny

Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza młodzież w wieku 11- 14 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący bibliotekę.

czytaj dalej »

Biblioteka - spotkanie literackie

Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza na spotkanie literackie z Panem Januszem Opyrchałem

czytaj dalej »

„Robótki ręczne Kalwarianek”

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Pawilonie Wystawowym „Okrąglak” ul. Mickiewicza 2. zaprasza na wystawę – „Robótek Kalwarianek”. Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 16.09.br. o godz. 15:00

czytaj dalej »

Podczas wakacji w bibliotece

Atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas wakacji prowadzono w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W każdą środę i piątek od 14 lipca do 13 sierpnia panie bibliotekarki (i nie tylko) pracowały z uczestnikami zajęć...

czytaj dalej »

Niepełnosprawni żyją wśród nas

W naszej gminie jest ich około 500. Otaczamy ich opieką, proponujemy różne formy pomocy im samym jak i ich rodzinom. Ale czy to wszystko co możemy zrobić ?...

czytaj dalej »

Plan przestrzennego zagospodarowania.

Burmistrz Miasta, architekt miasta, członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów, sołtysi, przewodniczące Rad Osiedlowych Miasta Kalwaria Zebrzydowska spotkali się z projektantami planu przestrzennego zagospodarowania dla miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska...

czytaj dalej »

Zawody sportowo-pożarnicze

Na stadionie Ludowego Klubu Sportowego „Żarek” w Stroniu przeprowadzono międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin...

czytaj dalej »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od 60 000 euro. Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Batalionów Chłopskich 8 tel. (0-33) 8766-331, ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie wymiany stolarki okiennej w szkołach samorządowych w gminie Kalwaria Zebrzydowska”.

czytaj dalej »

INFORMACJA

Referat Finansowy przy Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przypomina, że termin płatności III raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego upływa z dniem 15.09.2004 r.

czytaj dalej »

Stypendia dla studentów i uczniów

Kryteria i wnioski o przyznanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stypendiów wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

czytaj dalej »

Rozpoczęto budowę sygnalizacji świetlnej

Zarządca drogi krajowej – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie rozpoczął budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: drogi krajowej nr 52 z drogą wojewódzką nr 953 i drogą powiatową w Kalwarii Zebrzydowskiej.

czytaj dalej »

Remonty dróg gminnych

Prowadzone są remonty na drogach gminnych: Przytkowicwe Góra, Przytkowice Draboż, Barwałd Średni – Horty, Brody dojazd do boiska, Barwałd Górny za Dworem, do szkoły, Zebrzydowice koło boiska, Leńcze pod Kamieniec, Zadział.

czytaj dalej »

Informacja dla Przedsiębiorców!

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wzywa do niezwłocznego dostosowania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do wymogów art. 7b ust. 2 pkt 1-3 , art. 7c ust. 2 oraz 7d ust. 1 i 2 z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 1178 ze zm.)

czytaj dalej »

PIELGRZYMKA KONNA I ZAPRZĘGÓW KONNYCH

VI Konny bieg na orientacje w terenie PIELGRZYMKA KONNA do Kalwarii Zebrzydowskiej 27-29 sierpnia 2004 roku.

czytaj dalej »

Strona 221 z 226