Archiwum artykułów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. wykonanie remontu drogi rolniczej k/Lenarta w Zebrzydowicach - Bieńkowicach.

czytaj dalej »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. budowa chodnika dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z przebudową linii napowietrznej N.N.

czytaj dalej »

Ogłoszenie

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż w dniu 20-08-2004 (piątek) Referat Wydziału Komunikacji i Transportu, będzie nieczynny z powodu wdrażania Systemu Pojazd.

czytaj dalej »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA W BUDYNKU „STAREJ SZKOŁY” W BRODACH, KTÓRY STANOWI WŁASNOŚĆ GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA.

czytaj dalej »

O Puchar Burmistrza Miasta

Na stadionie LKS Olimpii w Zebrzydowicach odbył się Turniej Piłki Nożnej „O Puchar Burmistrza Miasta”.

czytaj dalej »

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia: rozbudowa linii napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej na działkach nr 5299/1, 5289 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia: budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych w rejonie potoku Cedron w miejscowości Zarzyce Wielkie.

czytaj dalej »

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj dalej »

Strażacy z OSP - oddali krew

Kalwaryjscy strażacy z OSP zaprosili Regionalne Centrum Krwiodawstwa z Krakowa, by oddać krew...

czytaj dalej »

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W Szkole Podstawowej w Stanisławiu Dolnym - Kępki odsłonięta została tablica upamiętniająca fakt nadania tej szkole imienia Jana Pawła II...

czytaj dalej »

Wizyta wicepremiera Jerzego Hausnera

Na zaproszenie Burmistrza Miasta dr Augustyna Ormantego 14 czerwca br. Wicepremier Jerzy Hausner odwiedził Kalwarię Zebrzydowską...

czytaj dalej »

57 Targi Meblowe

Od 3 do 18 lipca w Kalwarii Zebrzydowskiej trwają 57 Targi Meblowe. Przez dwa tygodnie lipca na 121 stoiskach o powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych wystawiają swoje wyroby...

czytaj dalej »

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

XVII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do wzięcia udziału w XVII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w dniu 06 lipca 2004r. /wtorek/ o godz. 9-tej

czytaj dalej »

Nowe władze kalwaryjskiego Cechu Rzemiosł Różnych

Zostali wybrani na walnym zebraniu delegatów Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej do pracy w Zarządzie i Komisjach Cechu...

czytaj dalej »

Strona 222 z 226